Belægningsarbejde

Vi har gennem mange år udført mange forskellige belægningsopgaver i forbindelse med byggemodninger, kloakeringsopgaver, parkerings-pladser og trafiksaneringer.  Vi etablerer:
 
 
Kantsten
Granit- og betonstenbelægninger
Støttemure
Indkørsler
Fortove
Terasser
Jordregulering