Kloakarbejder

Et utal af interne kloakanlæg for private kunder har vi udført. Her er tale
om spilde- og regnvandsanlæg tilsluttet offentlig kloak eller nye nedsivningsanlæg.
Udkiftning af gamle eller defekte kloakrør.
 
 
Vi har mange års erfaring med både store og små kloakanlæg. Gennem årene er der udført store anlæg for offentlige bygherrer i forbindelse med kloakseparering og renovering samt nyanlæg i forbindelse med bygge-modninger.
 
Vi leverer og installerer:
 
Gravitationsledninger
Trykledninger
Gennemløbsbrønde
Sandfangsbrønde
Tagnedløbsbrønde
Pumpestationer
Olie- og fedtudskillere
Dræn
Nedsivningsanlæg.
Rottespærre.